Tuesday, July 23, 2024

Znate li kako adekvatno zbrinuti e-otpad?

Zbog štetnih supstanci koje sadrži, e-otpad nije dozvoljeno odlagati zajedno sa ostalim otpadom. Za to su predviđeni ZEOS e-kontejneri, Zeleni namještaj ili Reciklažno dvorište, gdje električni i elektronski otpad mogu odlagati građani, dok pravnim licima ZEOS nudi besplatno  preuzimanje e-otpada na željenoj adresi.

Emil Šehić, direktor ZEOS eko-sistema, koje dnevno sakupi oko 7.000 kilograma e-otpada, gdje najveći udio u strukturi imaju veliki kućanski aparati, mali kućanski aparati, rashladni uređaji, TV – monitori, sijalice, kaže nam da “uspostavljeni sistem tokom osam proteklih godina pokazuje kontinuirani rast sakupljene količine e-otpada i firmi koje koriste uslugu besplatnog zbrinjavanja. Također, i građani sve više koriste naše kontejnere za odlaganje e-otpada kao i ostale mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.“

Cilj je, dodaje, da se sakupljena količina e-otpada ove vrste svake godine povećava kroz razvoj kolektivne svijesti građana i njihovo aktivno učešće u zaštiti životne sredine, ali i kroz stalni rast broja kompanija koji žele koristiti besplatnu i jednostavnu uslugu. „Čitav proces popunjavanja naloga, putem stranice www.zeos.ba, traje jednu minutu”, ističe Šehić, i dodaje kako u prosjeku godišnje sarađuju sa oko 400 kompanija.

Nakon sakupljanja e-otpada, poštujući ekološke standarde, ZEOS vrši njegovu obradu, preradu i reciklažu.

„Ukoliko se električni otpad ne zbrinjava odgovorno, opasne supstance mogu da zagade tlo, vodu i postanu dio lanca ishrane. Električni otpad je vrlo specifičan prvenstveno zbog hemijskih elemenata koje sadrži. Njegova struktura predstavlja opasnost po zdravlje građana onog trenutka kada se razbije, spali ili neovlašteno počne obrađivati bez stručnog nadzora i opreme. To nije smeće koje se može odložiti bilo gdje, e-otpad je resurs koji može da se reciklira kroz ZEOS-ove kapacitete u našoj državi i svaki komad na deponiji je veliki gubitak za državu i stanovništvo u cjelini”, apeluje Šehić i pojašnjava “Reciklaža nema smisla ukoliko je e-otpad pomiješan sa drugim vrstama otpada koje otežavaju njegovo sortiranje ili obradu. Ali, kada se e-otpad pravilno odloži, sirovine se mogu reciklirati i koristiti u proizvodnji novih proizvoda!”

Kako bi uticali na podizanje svijesti građana, a posebno edukovali mlade, ZEOS provodi projekte ekološke osvještenosti koji podrazumijevaju prikaz pravilnog odlaganja e-otpada, proces reciklaže kao i mjesta za reciklažu.

„S obzirom na to da se navike najlakše usvajaju u periodu odrastanja, djeca i omladina su primarna skupina naših aktivnosti i na taj način stvaramo siguran temelj za budućnost bez otpada“, kaže Šehić i navodi da su unatoč pandemiji realizirali više od 30 takvih aktivnosti, kao i da su partner projekata Eko škole koji obuhvata 40 škola širom FBiH.

Iako se u vrlo izazovnoj 2020. godini zakonska stopa sakupljanja e-otpada povećala za 5%, iz ZEOS eko-sistema ponosno najavljuju kako će i ove, kao i prethodnih godina, zakonski ciljevi biti premašeni.

„Ove godine taj procenat iznosi 35%, a naš uspjeh smatramo ostvarenjem propisanih stopa prerade i reciklaže e-otpada, na čemu smo zahvalni svim učesnicima sistema. Ovo je još jedna potvrda da smo kroz naš dugogodišnji rad izgradili kompaniju koja je pouzdan partner u reciklaži e-otpada“, ističe Šehić i pojašnjava da se navedena zakonska obaveza posmatra kao procenat sakupljenog e-otpada u odnosu na količinu e-opreme koju su na tržište plasirali uvoznici, proizvođači i distributeri.

Prema Statutu koji definiše princip neprofitnog poslovanja, sva dobit ZEOS-a koristi se za razvoj osnovne djelatnosti. Tako su u ovoj godini tri trgovačka centra dobila svoj Zeleni namještaj za male aparate i sijalice, otvoreno je reciklažno dvorište za e-otpad na Otoci u Sarajevu, a građanima Goražda na raspolaganje je stavljen jedan kontejner za e-otpad.

„Ponosni smo i na uspostavljenu saradnju sa KJKP Rad Sarajevo, kao jednim od ovlaštenih sakupljača, a u 2021. godini, novih 36 uličnih e-kontejnera bit će postavljeno u općine širom FBiH“, najavljuje direktor ZEOS eko-sistema Emil Šehić.

Kraj 2020. godine ZEOS završava provođenjem društveno odgovorne kampanje informisanja šire javnosti „Zelena stanica“, u okviru koje građane poziva da budu ekološki aktivni te da sve predmete kojih se žele riješiti, a radili su na struju ili baterije, uključujući i plinske sijalice, odlože na uređeno reciklažno dvorište za e-otpad u naselju Otoka. Za savjesno odlaganje ZEOS je pripremio i prigodne poklone za građane.

Možda vas zanima

spot_img
spot_img