Sunday, May 19, 2024

WIZZ‌ ‌AIR‌ ‌UVODI LINIJU ‌SALZBURG – BEOGRAD ‌ ‌

‌‌Wizz‌ ‌Air,‌ ‌vodeći‌ ‌‌niskobudžetni‌ ‌avioprevoznik‌ ‌u‌ ‌centralnoj‌ ‌i‌ ‌istočnoj‌ ‌Evropi‌, ‌danas‌ ‌je‌ ‌‌saopštio‌ da je dodao ‌i Tuzlu‌ u ‌svoju‌ ‌široku ‌mrežu‌ ‌linija‌.‌ ‌Počevši‌ ‌od‌ jula,‌ ‌putnici‌ ‌će‌ ‌moći‌ putovati ‌sa‌ ‌aerodroma‌ ‌u‌ ‌Salzburgu‌ ‌u‌Tuzlu, Beograd, ‌‌Larnaku,‌ ‌Kijev,‌ ‌Bukurešt‌i‌ ‌Skopje‌. ‌Karte‌ ‌za‌ ‌ove‌ ‌destinacije‌ ‌se‌ ‌već‌ ‌mogu‌ ‌bukirati‌ ‌putem‌ ‌sajta‌ ‌‌wizzair.com‌ ‌i‌ ‌preko‌ ‌mobilne‌ ‌aplikacije avioprevoznika,‌ ‌a‌ ‌cijene‌ ‌kreću‌ ‌od‌ ‌‌14,99‌ ‌EUR‌‌ ‌‌**‌.‌ ‌Linija Salzburg – Tuzla letjet ćesvakog četvrtkai nedjelje, počevši od 2. jula 2020.

Osim Salzburga, Wizz Air je otvorio i bazu u Milanu odakle će letjeti u 20 zemalja i novu bazu u Larnaki na Kipru, odakle će letjeti u 6 zemalja.

Počinjanje‌ ‌rada‌‌ ‌Wizz‌ ‌Air‌a ‌na‌ ‌aerodromu‌ ‌Salzburg‌ ‌podupire‌ ‌dugoročnu‌ ‌posvećenost‌ ove aviokompanije‌ ‌Austriji.‌ ‌Dvije‌ ‌godine‌ ‌uspješnih‌ ‌operacija‌ ‌i‌ ‌više‌ ‌od‌ ‌tri‌ ‌miliona‌ ‌putnika‌ ‌u‌ ‌Beču‌ ‌dokazali‌ ‌su‌ ‌da‌‌ Wizz‌ ‌Air‌ ‌nudi‌ ‌veoma‌ ‌konkurentne‌ ‌i‌ ‌popularne‌ ‌usluge‌ ‌u‌ ovoj zemlji. ‌Oslanjajući‌ ‌se‌ ‌na‌ ‌ovaj‌ ‌uspjeh‌ ‌i‌ ‌na‌ ‌sve‌veću‌ ‌potražnju‌ ‌na‌ ‌tržištu,‌ ‌aviokompanija‌ ‌dodaje‌ ‌Salzburg‌ ‌svojoj‌ ‌mreži‌ ‌linija‌ ‌i‌ ‌donosi‌ ‌povoljne‌ ‌mogućnosti‌ ‌za putovanje ‌u‌ ‌Salzburg‌ ‌i‌ ‌ovaj region.‌ ‌Najavljene‌ ‌rute‌ ‌prevozit će ‌godišnje‌ više od ‌200‌ ‌hiljada‌ ljudi ‌do‌ ‌aerodroma‌ ‌u‌ ‌Salzburgu‌ ‌i‌ ‌povezat će‌ ‌grad‌ ‌i‌ ‌region‌ ‌sa‌ ‌trenutno‌ ‌nedostupnim‌ ‌destinacijama.‌ ‌Aviokompanija‌će‌ ‌doprinijeti‌ ‌razvoju‌ ‌turizma‌ ‌u‌ ‌regionu,‌ ‌istovremeno‌ ‌pružajući‌ ‌visokokvalitetne‌ ‌mogućnosti‌ ‌putovanja.

Wizz‌ ‌Air‌ je aviokompanija sa visokom kreditnom ocjenom investicionog ranga,‌ ‌sa‌ ‌flotom‌ ‌prosečne‌ ‌starosti‌ ‌5,4‌ ‌godine,‌ ‌koja‌ ‌se‌ ‌sastoji‌ ‌od‌ ‌najefikasnijih‌ ‌i‌ ‌najodrživijih‌ ‌aviona ‌porodice‌ ‌Airbus‌ ‌A320‌ ‌i‌ ‌Airbus‌ ‌A320neo‌ ‌porodice‌ ‌sa‌ ‌jednim‌ ‌prolazom‌ ‌koji‌ ‌su‌ ‌trenutno‌ ‌dostupni.‌ ‌Emisija‌ ‌ugljen-dioksida‌ ‌Wizz‌ ‌Aira‌ ‌bila‌ ‌je‌ ‌najniža‌ ‌među‌ ‌evropskim‌ ‌aviokompanijama‌ ‌u‌ ‌FI2019‌ ‌(57,2‌ ‌gr‌ ‌/‌ ‌km‌ ‌/‌ ‌putnik).‌ ‌Wizz‌ ‌Air‌ ‌ima‌ ‌najveću‌ ‌flotu‌ ‌od‌ ‌268‌ ‌letjelica‌ ‌najsavremenije‌ ‌porodice‌ ‌Airbus‌ ‌A320neo‌ ‌koja‌ ‌će‌ ‌aviokompaniji‌ ‌omogućiti‌ ‌da‌ ‌do‌ ‌2030.‌ ‌godine‌ ‌dodatno‌ ‌smanji‌ ‌svoj‌ ‌otisak‌ ‌na‌ ‌okolinu‌ ‌za‌ ‌30%‌ ‌za‌ ‌svakog‌ ‌putnika.‌ ‌

Današnja‌ ‌najava‌ ‌stiže‌ ‌u‌ ‌trenutku‌ ‌kada‌ ‌‌u‌ ‌Wizz‌ ‌Airu‌ ‌počinje‌ ‌nova‌ ‌era‌ ‌sanitarnih‌ ‌putovanja‌.‌ ‌Aviokompanija‌ ‌je‌ ‌nedavno‌ ‌najavila‌ ‌niz‌ ‌‌pojačanih‌ ‌higijenskih‌ ‌mjera‌,‌ ‌kako‌ ‌bi‌ ‌se‌ ‌osiguralo‌ ‌zdravlje‌ ‌i‌ ‌sigurnost‌ ‌kupaca‌ ‌i‌ ‌osoblja.‌ ‌Kao‌ ‌dio‌ ‌ovih‌ ‌‌novih‌ ‌protokola‌,‌ ‌tokom‌ ‌leta,‌ ‌kabinsko‌ ‌osoblje‌ ‌i‌ ‌putnici‌ ‌moraju‌ ‌‌nositi‌ ‌zaštitne‌ ‌maske,‌ ‌a‌ ‌kabinsko‌ ‌osoblje‌ ‌i‌ ‌rukavice.‌ ‌Avioni‌ ‌Wizz‌ ‌Aira‌ ‌redovno‌ ‌prolaze‌ ‌process‌ ‌industrijskog‌ ‌čišćenja‌ ‌antivirusnim‌ ‌ rastvorom‌ ‌i,‌ ‌‌poštujući‌ ‌strogi‌ ‌dnevni‌ ‌raspored‌ ‌čišćenja‌,‌ ‌svi‌ ‌avioni‌ ‌se‌ ‌‌dodatno,‌ ‌tokom‌ ‌noći,‌ ‌dezinfikuju‌ ‌istim‌ ‌antivirusnim‌ ‌rastvorom‌.‌ ‌‌Maramice‌ ‌za‌ ‌dezinfekciju‌ ‌dobija‌ ‌svaki‌ ‌putnik‌ ‌po‌ ‌ulasku‌ ‌u‌ ‌avion.‌ ‌‌Uklonjeni‌ ‌su‌ ‌svi‌ ‌časopisi‌ ‌iz‌ ‌svih‌ ‌aviona‌,‌ ‌a‌ ‌podstiče‌ ‌se‌ ‌‌beskontaktno‌ ‌plaćanje‌ ‌za‌ ‌sve‌ ‌kupovine‌ ‌unutar‌ ‌aviona.‌ ‌Od‌ ‌putnika‌ ‌tražimo‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌pridržavaju‌ ‌‌mjera‌ ‌fizičkog‌ ‌udaljavanja‌ ‌koje‌ ‌uvode‌ ‌lokalne‌ ‌zdravstvene‌ ‌vlasti‌ ‌i‌ ‌podstičemo‌ ‌ih‌ ‌da‌ ‌‌sve‌ ‌kupovine‌ ‌obave‌ ‌online‌ ‌prije‌ ‌leta‌ ‌‌(npr.‌ ‌čekiranje‌ ‌prtljaga,‌ ‌WIZZ‌ ‌Priority,‌ ‌fast‌ ‌security‌ ‌track)‌ ‌kako‌ ‌bi svaki‌ ‌mogući‌ ‌fizički‌ ‌kontakt‌ na ‌aerodromu‌ ‌bio‌ ‌sveden‌ ‌na‌ ‌minimum.‌ ‌Kliknite‌ ‌‌ovdje‌ ‌kako‌ ‌biste‌ ‌pogledali‌ novi‌ ‌videozapis‌ ‌o‌ ‌zdravlju‌ ‌i‌ ‌sigurnosti‌ ‌kompanije‌ ‌Wizz‌ ‌Air ‌i‌ ‌dobili‌ ‌više‌ ‌informacija.‌ ‌ Dodavanjem‌ ‌‌WIZZ‌ ‌Flex‌ ‌rezervaciji,‌ ‌putnici‌ ‌mogu‌ ‌biti‌ ‌sigurni‌ ‌da‌ ‌će‌ ‌se,‌ ‌ukoliko‌ ‌se‌ ‌okolnosti‌ ‌promijene,‌ ‌ili‌ ‌ako‌‌ jednostavno‌ ‌žele‌ ‌da‌ ‌putuju‌ ‌na‌ ‌neki‌ ‌drugi‌ ‌datum‌ ‌ili‌ ‌na‌ ‌‌drugo‌ ‌odredište,‌ ‌moći‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌prebace‌ ‌na‌ ‌bilo‌ ‌koji‌ ‌WIZZ‌ ‌let‌ ‌po‌ ‌svom‌ ‌izboru.‌ ‌Ovakvo‌ ‌osiguravanje‌ ‌dodatnog‌ ‌nivoa‌ ‌zaštite‌ ‌putničkih‌rezervacija‌ ‌daje‌ ‌sigurnost‌ ‌u‌ ‌ovim‌ ‌nesigurnim‌ ‌vremenima.‌ ‌

Govoreći‌ ‌na‌ ‌današnjoj‌ ‌konferenciji‌ ‌za‌ ‌novinare‌ ‌u‌ ‌Salzburgu‌ JozsefVaradi,‌ ‌generalni‌ ‌direktor‌‌kompanije‌ ‌

Wizz‌ ‌Air‌ ‌Group,‌ ‌rekao‌ ‌je:‌ ‌‌“Današnje‌ ‌saopštenje‌ ‌podupire‌ ‌našu‌ ‌dugoročnu‌ ‌posvećenost‌ ‌Austriji.‌ ‌Sa‌ ‌zadovoljstvom‌ ‌najavljujem‌ ‌dodavanje‌ ‌Salzburga‌ ‌našoj‌ ‌mreži‌ ‌linija‌ ‌samo‌ ‌tri‌ ‌sedmice ‌nakon‌ ‌dodavanja‌ ‌novih‌ ‌linija‌ ‌našoj‌ ‌bečkoj‌ ‌mreži.‌ ‌Wizz‌ ‌Air‌ ‌je‌ ‌posvećen‌ ‌razvoju‌ ‌prisustva‌ ‌aviokompanije‌ ‌u‌ ‌Austriji,‌ ‌a‌ ‌od‌ ‌danas‌ ‌nudi‌ ‌i‌ ‌povoljnije‌ ‌mogućnosti‌ ‌putovanja‌ ‌i‌ ‌iz‌ ‌Salzburga.‌ ‌Naši‌ ‌poboljšani‌ ‌zdravstveni‌ ‌i‌ ‌sigurnosni‌ ‌protokoli‌ ‌osiguravaju‌ ‌najviše‌ ‌moguće‌ ‌sanitarne‌ ‌uslove‌ ‌na‌ ‌najzelenijoj‌ ‌floti‌ ‌Evrope.‌ ‌Uvjeren‌ ‌sam‌ ‌da‌ ‌će‌ ‌ultra‌ ‌niske‌ ‌cijene‌ ‌i‌ ‌sjajna‌ ‌mreža‌ ‌Wizz‌ ‌Aira‌ ‌doprinijeti‌ ‌jačanju‌ ‌turizma‌ ‌u‌ ‌Salzburgu‌ ‌i‌ ‌ostatku‌ ‌Austrije“.

 “Wizz‌ ‌Air‌ ‌dolazi‌ ‌u‌ ‌Salzburg‌ ‌i‌ ‌to‌ ‌u‌ ‌ovim‌ ‌teškim‌ ‌vremenima!‌ ‌Ovo‌ ‌nije‌ ‌samo‌ ‌važan‌ ‌signal‌ ‌za‌ ‌nas‌ ‌i‌ ‌cijelo‌ ‌tržište,‌ ‌već‌ ‌također‌ ‌i‌ ‌naglašava‌ ‌vrijednost‌ ‌regiona.‌ ‌Oduvijek‌ ‌je‌ ‌postojala‌ ‌velika‌ ‌potražnja‌ ‌za‌ ‌direktnim‌ ‌vezama‌ ‌sa‌ ‌istočnom‌ ‌Evropom,‌ ‌što‌ ‌ćemo‌ ‌sada‌ ‌moći‌ ‌da‌ ‌ponudimo‌“,‌ ‌‌kaže‌ Bettina Ganghofer,‌ ‌izvršna‌ ‌direktorica‌ ‌aerodroma‌ ‌Salzburg‌ i dodaje: „Potpuno‌ ‌sam‌ ‌uvjerena‌ ‌da‌ ‌će‌ ‌sve‌ ‌ove‌ ‌destinacije‌ ‌biti‌ ‌dobro‌ ‌primljene‌ ‌odtržišta. Nakon‌ ‌što‌ ‌sam‌ ‌lično‌ ‌kontaktirao‌ ‌WIZZ‌ ‌Air‌ ‌u‌ ‌avgustu‌ ‌2019.‌ ‌godine,‌ veoma sam‌ ‌zadovoljan‌ ‌što‌ ‌WIZZ‌ ‌sada‌ ‌počinje‌ ‌sa‌ ‌uslugom‌ ‌iz‌ ‌Salzburga.‌ ‌Ovo‌ ‌je‌ ‌jasan‌ ‌i‌ ‌suštinski‌ ‌signal‌ ‌za‌ ‌cijelu‌ ‌provinciju‌ ‌Salzburg,‌ ‌ali‌ ‌i‌ ‌za‌ ‌njene‌ ‌susjedne‌ ‌regione.‌ ‌Ne‌ ‌čeka‌ ‌samo‌ ‌turizam‌ ‌povratak‌ ‌gostiju,‌ ‌već‌ ‌su‌ ‌i‌ ‌drugi‌ ‌sektori‌ ‌poput‌ ‌ekonomije‌ ‌i‌ ‌industrije‌ ‌sretni‌ ‌zbog‌ ‌novih‌ ‌linija‌ ‌letova.‌ ‌Ove‌ ‌nove‌ ‌linije‌ ‌omogućavaju‌ ‌turistima‌ ‌i‌ ‌poslovnim‌ ‌partnerima‌ ‌da‌ ‌brzo‌ ‌stignu‌ ‌do‌ ‌Salzburga,‌ ‌ali‌ ‌u‌ ‌isto‌ ‌vrijeme‌ ‌i‌ ‌kompanije‌ ‌iz‌ ‌drugih‌ ‌zemalja‌ ‌mogu‌ ‌lako‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌povežu‌ ‌sa‌ ‌Salzburgom.‌ ‌Posebno‌ ‌sada‌ ‌u‌ ‌toku‌ ‌aktuelne‌ ‌krize‌ ‌izazvane‌ ‌COVID-19,‌ ‌WIZZ‌ ‌Air‌ ‌je‌ ‌svijetla‌ ‌tačka‌ ‌mnogih‌ ‌važnih‌ ‌kompanija‌ ‌u‌ ‌pokrajini.‌ ‌Nakon‌ ‌masovnog‌ ‌smanjenja‌ ‌broja‌ ‌putnika‌ ‌i‌ ‌odredišta‌ ‌zbog‌ ‌korona‌virusa,‌ ‌ove‌ ‌nove‌ ‌linije‌ ‌kreću‌ ‌sa‌ ‌radom‌ ‌u‌ ‌savršeno‌ ‌vrijeme‌ ‌i‌ ‌pomoći‌ ‌će‌ ‌aerodromu‌ ‌Salzburg‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌postepeno‌ ‌vrati‌ ‌u‌ ‌normalu‌“,‌ ‌kaže‌ ‌‌zamjenik‌ ‌guvernera‌ ‌države‌ ‌i‌ ‌predsjedavajući‌ ‌Odbora ‌dr‌. ‌Kristijan‌ ‌Stokl.‌ ‌

‌O Wizz Airu

Wizz Air, najveća niskotarifna aviokompanija u Centralnoj i Istočnoj Evropi, upravlja flotom od 121 aviona Airbus A320 i A321, jedne od najmlađih flota aviokompanija na svijetu i nudi više od 710 ruta iz 25 baza, povezujući 154 destinacije kroz 45 zemalja. Tim posvećenihzrakoplovnih profesionalaca pruža vrhunsku uslugu i veoma nisku cijenu, što Wizz Airu daje prednost od 40 miliona putnika u posljednjih 12 mjeseci. Wizz Air kotira na Londonskoj berzi pod oznakom WIZZ. Kompanija je nedavno proglašena za jednu od najboljih deset najsigurnijih aviokompanija na svijetu od airlineratings.com, jedine svjetske agencije za sigurnost i ocjenu proizvoda, a 2020. aviokompanija godine ATV, što je najzanimljivija čast koju aviokompanija ili pojedinac mogu dobiti, prepoznajući pojedince i organizacije koje su se istakle izvanrednim performansama, inovacijama i vrhunskom uslugom.

Možda vas zanima

spot_img
spot_img