Tuesday, July 23, 2024

Socijalna inkluzija i srednje stručno obrazovanje

Socijalna inkluzija je veoma važna i kompleksna tema sa aspekta svakodnevnog života, ali i rada nastavnog osoblja širom Bosne i Hercegovine. Mnogi nastavnici i nastavnice srednjih stručnih i tehničkih škola se tokom svog radnog vijeka susreću sa nizom izazova kada je u pitanju socijalna inkluzija, te su im potrebne prilike za usvajanje novih znanja, stručno usavršavanje, kreiranje novih alata i strategija, ali i prilike da sa koleginicama i kolegama iz drugih škola razmijene iskustva kada je u pitanju socijalna inkluzija.

Tokom februara i marta 2021. godine organizovana su dva modula online treninga na temu socijalne inkluzije, na kojima su učestvovale nastavnice i nastavnici iz partnerskih škola, tačnije Srednjoškolskog centra Hadžići, Srednje stručne škole “Džemal Bijedić” Goražde, Srednje tehničke škole “Hasib Hadžović” Goražde i Mješovite srednje škole Tešanj, te predstavnici Pedagoškog zavoda BPK Goražde, Pedagoškog zavoda ZDK i Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS. Treninzi su dio aktivnosti projekta „Stručno obrazovanje u BiH“ koji se zalaže za poboljšanje srednjeg stručnog obrazovanja s ciljem da se mladićima i djevojkama ponudi znanje i vještine za budućnost, a poslodavcima kvalitetan i konkurentan kadar na tržištu rada. 

Prvi modul u seriji online treninga pod nazivom ”Socijalna inkluzija i inkluzivno obrazovanje” ponudio je učesnicama i učesnicima bolje shvatanje osnovnih termina iz oblasti socijalne inkluzije i inkluzivnog obrazovanja, kao i pregled osnovnih zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti inkluzivnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Kao nadogradnja prvom, drugi modul ”Jačanje vještina pružanja podrške nastavnika i nastavnica u okviru inkluzivnog podučavanja” bio je posvećen dosadašnjoj praksi i elementarnim strategijama podučavanja u inkluzivnim razredima, koje se temelje na primjeni savremenih nastavnih metoda, tehnikama osnaživanja nastavnika za rad sa različitim grupama učenika, ali i specifičnim metodičkim i didaktičkim pristupom u obrazovanju mladih sa posebnim obrazovnim potrebama. Značaj inkluzivnog obrazovanja je neupitan a samim tim i utjecaj koji ono ima na društveni razvoj, stoga je bitno da učesnici u obrazovnom procesu imaju priliku kontinuirano sticati dodatne kompetencije za inkluzivnu praksu u skladu sa savremenim naučnim spoznajama i potrebama učenica i učenika, zaključak je prisutnih nakon održanih treninga. 

Online treninzi iz oblasti socijalne inkluzije su realizovani  u okviru projekta „Stručno obrazovanje u BiH“, kojeg provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Vlada Švicarske i SR Njemačke. Projekat podržava partnerske škole kako bi pružale i implementirale dualno organizovano stručno obrazovanje u skladu sa potrebama domaćeg tržišta rada.

Možda vas zanima

spot_img
spot_img