Sunday, May 19, 2024

Sabina Krivdić: Svaka žena koja ne šuti na nepravdu treba imati podršku svih nas

Sabina Krivdić iz Visokog je po zvanju lektorica, a po zanimanju destilatorica, i jedina žena u BiH koja je vlasnica craft destilerije „Malinica“ u kojoj proizvodi vrhunske likere i rakije. Obrt je otvorila nakon što je iskoristila subvencije Federalnog zavoda za zapošljavanje za poticaje poduzetnicama, čime je uspjela ostvariti san – uspostavljanje vlastitog biznisa. U intervjuu za UN Women, Sabina govori o potrebi da žene dobiju podršku u društvu, pogotovo kada su u pitanju obrazovanje i osnaživanje žena iz socijalno ugroženih kategorija i žena koje su preživjele nasilje, ali i o važnosti postizanja ravnopravnosti spolova za cijelo društvo.

 

Možete li dati svoju refleksiju na trenutno stanje prava žena u Bosni i Hercegovini?

Prava žena nisu na nivou na kojem bi trebala biti, nažalost. Imala sam priliku da se uvjerim da većina žena nije ni upoznata sa pravima koja imaju u BiH, i ne koriste ih. Pored borbe za prava žena, mislim da trebamo mnogo raditi i na edukaciji i informisanju.

Šta biste istaknuli kao jedan od uspjeha koji pamtite po pitanju prava žena u BiH u posljednjih godinu dana?

Nedavno sam u svom gradu, u Visokom, vidjela oglase za pružanje besplatne pravne pomoći ženama iz socijalno ugroženih kategorija. Vjerujem da iza ovako dobrog poteza stoje – žene. Ovakve akcije, bilo lokalne ili šire, mogu nas dovesti do velikih rezultata i uspjeha.

Navedite pozitivan primjer (ili više njih!) inicijative, grupe ili pojedinca/ke koji/e su napravili/e značajan napredak u oblasti prava žena u BiH.

Za napredak u ovoj oblasti nisu nužno potrebne pobjede koje su javne i osobe koje su poznate. Svaka žena koja se pobunila ako je diskriminirana ili ponižena, bez obzira je li to bilo na poslu, na ulici, u porodici – uradila je nešto što u budućnosti donosi bolji položaj žena. Također, svaka ženu koja ne šuti na nepravdu koja joj se nanosi treba imati podršku svih nas. Jedino tako ćemo moći napraviti napredak vrijedan pomena. Takvih žena imamo, srećemo ih, blizu su nam i moramo ih podržavati. To su pozitivni primjeri.

Šta biste Vi napravili da poboljšate prava žena u BiH?

Da sam u prilici da donosim takve odluke, nastojala bih obezbijediti sredstva za obrazovanje mladih žena iz socijalno ugroženih kategorija, kao i za podršku samohranim majkama. Posebnu podršku u vidu obrazovanja i osnaživanja pružila bih ženama koje su pretrpile ili trpe nasilje u porodici.

Kako biste pozvali ostale članove/ice našeg društva da djeluju u smjeru ostvarivanja prava žena i daju svoj doprinos postizanju rodne ravnopravnosti? Koja je vaša poruka njima?

Samostalna, stabilna, zdrava i sretna žena je jedan od najvažnijih faktora za zdravo društvo. Ravnopravnost spolova i ostvarena prava žena su, stoga, u interesu cijele države.

Možda vas zanima

spot_img
spot_img