Saturday, June 15, 2024

Prvi master treneri i trenerice za obuku mentora i mentorica za praktičnu nastavu u preduzećima

Dobro obučena i kvalificirana radna snaga u sve većoj mjeri postaje važan faktor konkurentnosti poduzeća. Uslovi savremenog svijeta rada koji postaju sve zahtjevniji, tehnologija koja se stalno mijenja, novi mediji i sve veća digitalizacija kvalificiranu stručnu snagu čine nužnom za poduzeće, pojedinačne stručnjake i stručnjakinje, kao i društvo u cjelini.

Jedan od ključnih faktora za kvalitetno stručno obrazovanje mlade radne snage je kvalitetna praktična nastava u poduzeću. Svrha praktične nastave u poduzeću nije samo sticanje znanja i vještina, već i osposobljavanje mlade radne snage za samostalno planiranje, provedbu i kontrolu radnih zadataka. Za praktičnu nastavu u poduzeću su odgovorni mentori i mentorice. Oni su zaduženi da na cjelovit način oblikuju procese učenja i organiziraju stručno obrazovanje u poduzeću, kako po pitanju njegovih sadržaja, tako i po pitanju metodološkog pristupa, na način da učenici i učenice osposobljavaju za rad u struci.

Za pripremu mentora i mentorica za njihov budući rad na praktičnoj nastavi potrebni su visokokvalificirani master treneri i trenerice koji mentore i mentorice pripremaju za ovaj važan zadatak koji se fokusira na praktično djelovanje.

U tu svrhu je razvijen zahtjevan koncept obuke usmjerene na praktično djelovanje za master trenere i trenerice u trajanju od 120 sati. Budući master treneri i trenerice iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Republike Srpske, Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona su stekli ključne didaktičke, metodološke i pedagoške kompetencije, kako bi uspješno planirali i provodili obuke za mentore i mentorice na kompetentan i savremen način.

Ukupno 16 kandidata i kandidatkinja, budućih master trenera i trenerica, je uspješno položilo ispit tokom kojeg su dokazali svoju spremnost da izrađuju obuke za mentore i mentorice prilagođene ciljnim grupama i da ih provode u praksi.

Uspješan završetak obuke za master trenere i trenerice,  naknadni praktični ispit i dodjela uvjerenja za master trenere i trenerice za mentore i mentorice predstavlja važan doprinos razvoju kvalitete dualno organiziranog stručnog obrazovanja u BiH.

Izrada i provedba obuke za master tenere i trenerice, obuka za članove i članice ispitnih komisija i završni ispit su podržani u okviru projekta “Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini” koji provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Vlade Švicarske i Vlade Savezne Republike Njemačke. 

Možda vas zanima

spot_img
spot_img