Saturday, April 13, 2024

Promocija Priručnika o posebnim istražnim radnjama

I kada su dozvoljene i odobrene od strane države, posebne istražne radnje, svojim sadržajem, utiču na na osnovna ljudska prava, naročito na pravo na privatnost. U krivičnom sistemu BiH, gdje postoje u suštini četiri sistema zasnovana na četiri Zakona o krivičnom postupku, od posebne je važnosti osigurati dobro poznavanje načina korištenja ovih mjera u krivičnim istragama, te njihovo odgovarajuće izricanje.

Ovo je osnovna namjena “Priručnika o posebnim istražnim radnjama“, promoviranog u Sarajevu, koji je urađen u saradnji Centra za edukaciju sudija i tužilaca/tužioca u Federacji BiH, i Ženevskog centra za upravljanje sigurnosnim sektorom – DCAF. Publikacija je rezultat saradnje 20 sudija, tužilaca i pravnih stručnjaka, predvođenih profesoricom dr Hajrijom Sijerčić-Čolić, dekanesom Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uz punu podršku Centra za edukacija sudija i javnih tužilaca RS, Ustavnog suda BiH, Suda BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

„Posebne istražne radnje zadiru u privatnost osobe, utiču na pravo slobode izražavanja i informiranja, i zato smatramo da je ovakva pulikacija, koja na jednom mjestu objedinjuje ključne procedure, principe i dobre primjere iz prakse, nešto što je bilo neophodno u našem cjelokupnom krivično-pravnom sistemu“, izjavio je Arben Murtezić, predsjedavajući CEST FBiH, dodavši da je „ovaj Priručnik rezultat saradnje predstavnika iz svakog od važećih krivičnih sistema u BiH, što dodatno daje na njenom značaju.“

Posebne istražne radnje se često koriste u borbi protiv najtežih oblika kriminala i zaštite državne sigurnosti. U svjetlu činjenice da je 67 sudova u BiH ovlašteno narediti ove uticajne mjere, koje narušavaju osnovna ljudska prava, od izuzetne je važnosti osigurati da se sudije i tužioci pridržavaju principa vladavine zakona i poštivanja ljudskih prava.

Priručnik će biti korišten tokom obuke pripadnika sudskog sistema, koju će organizirati dva centra za obuku sudija i tužilaca u BiH, i bit će široko distribuirana sudovima, tužilaštvima i pravnim fakultetima širom BiH. Zajednička nada svih autora priručnika je da će njegovim korištenjem, kvalitet krivičnih istraga u predmetima visoke korupcije, biti značajno poboljšan, kao i rad bh. sudstva u cjelini.  

Korištenje priručnika od strane sudija, prije nego što narede posebne istražne radnje, će još više osigurati uspjeh krivičnih istraga i promociju ujednačene sudskeprakse, u skladu s međunarodnim standardima i zahtjevima za pristup EU. Prilikom određivanja ovih mjera, zakonodavci u svim država imaju izvjesnu slobodu prilikom primjene ovih standarda, ali princip neophodnosti i srazmjernosti ne smije biti prekoračen.

Priručnik je podijeljen u pet poglavlja: državni i međunardni kontekst izricanja posebnih istražnih radnji; obrazloženi zahtjev tužilaca za određivanje posebnih istražnih radnji; odlučivanje suda o posebnim istražnim radnjama; izvođenje dokaza dobijenim posebnim istražnjim radnjama; i međunarodna pravna saradnja i pomoć u krivičnim stvarima. Priručnik je dostupan na sljedećem linku: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Prirucnik_posebnim_istraznim_radnjama_Bosnian.pdf

Možda vas zanima

spot_img
spot_img