Tuesday, July 23, 2024

PRIRODA I DRUŠTVO sa Edinom Ramićem: Gdje je priroda u politici?

U okviru projekta „Priroda i društvo“ koji implementira Mreža progresivnih inicijativa sa
partnerima, realiziran je niz intervjua sa zastupnicima i zastupnicama entitetskih parlamenata o važnosti zaštite okoliša.

Edin Ramić zastupnik je i predsjednik kluba poslanika Zajedno za BiH u Narodnoj skupštini
Republike Srpske, ali i ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH. Svijest građana o zaštiti okoliša u Bosni i Hercegovini, a samim time u entitetu Republike Srpske procjenjuje, na veoma je niskoj razini.

„Ovakvu tvrdnju potkrjepljuje činjenica da je sve manje zelenih površina,  iste se pretvaraju u građevinsko zemljište zbog interesa užeg kruga velikih moćnika. Dok svijet nalazi nove modalitete zaštite životnog prostora, u Bosni i Hercegovini se ne smanjuje znatno broj zagađivača. Na tome se vrlo malo radi. Možemo slobodno reći da strane institucije i organizacije koje su prisutne u našoj domovini pokušavaju ozbiljnije podići svijest kod građana o važnosti zaštite okoliša nego domaći predstavnici.“ – navodi Ramić.
O tome šta politika može uraditi da se situacija promjeni u odnosu na trenutno stanje, govori:
„Institucije moraju prilagoditi programe i izdvojiti sredstva za podršku projektima koji
tretiraju ovu tematiku. Mladi imaju ideje, a i u prilici su da prenesu iskustva iz razvijenijih
zemalja. Politički predstavnici trebaju krenuti od sebe, svoje lokalne zajednice, institucije
koju vode, pa sve do državnog nivoa vlasti. Svi ćemo se složiti da želimo da nam djeca
odrastaju u zdravijem okruženju, a mi smo ti koji im to trebamo omogućiti. Proces jeste nešto duži, ali smo ujedno zemlja koja posjeduje ogromna prirodna bogatstva, pola posla smo završili ako sačuvamo prirodne ljepote naše države, te podignemo svijest ljudi koja mora doći do svakog pojedinca. Smatram da je ovdje neophodna bolja saradnja NVO sektora sainstitucijama.“ – zaključuje zastupnik Edin Ramić.

Zaštita okoliša kao tema zajedničkog rada različitih političkih stranaka, ali i načini
prioritetiziranja ove oblasti u okviru ličnog političkog djelovanja bili su tema razgovora.
Ramić smatra da budućnost društva leži u zdravijem okruženju i da zbog toga programski
ciljevi svakog političkog subjekta trebaju biti usmjereni ka boljim uslovima za život ljudi.

„Teritorija bez prisustva živih ljudi je mrtva. Europski standardi će nam pomoći da ostvarimo zacrtane ciljeve. Europska unija je naš cilj, a jedan od preduslova je i regulisanje sektora zaštite okoliša. Duboko sam uvjeren da fondovi EU mogu biti naša šansa, uz dobre programe i time stižemo brže do cilja. Dakle, ko bude glasniji i efikasniji u realizaciji ekološki zdravih projekata, veće su mu šanse za razvoj lokalne zajednice. Platforma ekološkog razvijanja svijesti je budućnost politika, ekonomija i migracija.

Mi prvo moramo očuvati prirodne ljepote koje posjedujemo, a nisu zanemarive. Tek kada
dođe neki stranac, uoči prednosti naše države u ekološkim prednostima u odnosu na nekedruge puno razvijenije države. Drugo, moramo identifikovane zagađivače regulisati zakonima koji će ih natjerati na EU standarde. Utopljavanje i zagrijavanje stambenih objekata, kao i oblast nelegalne gradnje mora biti prioritet svake vlasti. Sistem gradnje jedne države vam govori o kulturi te iste države. Zajednički moto mora biti iznad svih političkih ciljeva i fokus je na razvijanju ekološke svijesti – od djeteta do onoga koji upravlja procesima u ovoj državi. Kada to postignemo, možemo reći da smo uspjeli kao politički predstavnici, ali i kao društvo.“ – zaključuje političar Edin Ramić.

Projekat Priroda i društvo realizira se uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.

Možda vas zanima

spot_img
spot_img