Saturday, June 15, 2024

OTVARANJE KLINIKE IZ MEĐUNARODNIH I EVROPSKIH LJUDSKIH PRAVA

Uz finansijsku podršku zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 - 2022“, a kroz projekat „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“, 15. novembra je počela „ Klinika iz međunarodnog i  evropskog  prava ljudskih prava“.

U ovom projektu su mogli učestvovati studenti/ce svih pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini. Tema ovogodišnje klinike je „Međunarodno i evropsko pravo s obzirom na prava LGBTI osoba“. Klinika će trajati nešto više od mjesec dana, tj. do 17. decembra, a u sklopu iste održat će se i online kurs Programa obrazovanja Vijeća Evrope u oblasti ljudskih prava za pravnike (HELP) o borbi protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i transfobije.

Prof. dr. Amila Ždralović, prodekanesa za naučno-istraživački rad, na otvaranju Klinike, u svom uvodnom obraćanju u ulozi predstavnice Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, iskazala je svoje zadovoljstvo što će ovako značajna tema biti predmetom izučavanja učesnika/ca Klinike. Prodekanesa je istakla značaj obrazovanja na ovom polju ljudskih prava, u nadi da će, u konačnici, tema prava LGBTI osoba naći značajnije mjesto u kurikulumima pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini.

Predstavnik Evropskog udruženja studenata prava Sarajevo (ELSA Sarajevo) Armin Fuka, zahvalio se predstavnicima Evropske unije i Vijeća Evrope i profesorima i profesoicama Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te poželio sreću polaznicima i polaznicama Klinike u proširenju njihovih znanja o ljudskim pravima.

Kliniku je službeno otvorenom proglasila Loreta Vioiu, zamjenica šefice ureda Vijeća Evrope u Sarajevu. Tom prilikom rekla je da se raduje što ovakav projekat imamo priliku održati i na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Više informacija o HELP kursu „Borba protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i transfobije“, koji je preveden na bosanki jezik i prilagođen lokalnom kontekstu, kao i o ostalim HELP kursevima Vijeća Evrope, koje su od iznimnog značaja za studente/ice prava, sudije, tužioce, i ostale pravnike/ce, iznijele su prof. dr Džamna Duman i Valentina Boz, projektna menadžerica u Vijeću Evrope. Prof. dr. Duman razvila je diskusiju sa studentima/cama o osnovnim pojmovima HELP kursa, gdje su studenti pokazali svoje interesovanje, te aktivno učestvovali/e i iskazivali/e svoja

mišljenja, te pokazali želju za novim saznanjima u ovoj oblasti. Valentina Boz je ukazala na važnost ove teme, te stalnog profesionalnog usavršavanja na ovom polju, te pokazala studentima/cama mogućnosti koje pruža web stranica Vijeća Evrope i kakve HELP kurseve nudi, s posebnim osvrtom na HELP kurs „Borba protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i transfobije, koji je javno dostupan za sve zainteresirane.

Evropsko udruženje studenata prava Sarajevo (ELSA Sarajevo) korisnik je zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“. Stavovi izraženi u ovom tekstu odgovornost su autora i ne predstavljaju zvanične stavove Evropske unije i Vijeća Evrope.

Možda vas zanima

spot_img
spot_img