Latest Posts

Mreža lokalnih vijećnica i odbornica BiH: Nasilje nad ženama je problem svih nas

Mreža lokalnih vijećnica i odbornica u BiH „Više od kvote obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembar, i početak globalne akcije 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja kampanjom „Došla sam da ti kažem“ čiji je cilj skrenuti pažnju javnosti na alarmantan porast nasilja nad ženama tokom pandemije korona virusa. Svaka druga žena u Bosni i Hercegovini je doživjela neki oblik nasilja, a zbog mjera ograničenja kretanja tokom pandemije, žene su bile prisiljene boraviti u izolaciji sa nasilnicima, te su imale ograničen pristup servisima podrške. Tokom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, članice Mreže će u svojim lokalnim zajednicama organizovati  javne tribine za predstavnike policije, sigurnih kuća i širu publiku, te će zagovarati izmjenu etičkih kodeksa lokalnih zakonodavnih tijela, kako bi se sankcioniralo uznemiravanje na osnovu spola.

Video sa ključnom porukom “Nisi sama. I nisi kriva” govori o potrebi veće solidarnosti i društvene osude svakog vida nasilja, te efikasnijeg korištenja dostupnih pravnih mehanizama za zaštitu žrtvava. Snimanje je okupilo članice Mreže iz različitih gradova zemlje, od Velike Kladuše i Cazina, preko Kaknja, Sapne, Živinica, Travnika, Doboja, Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Gradiške.

- Advertisement -

”Uključujemo se u 16 dana aktivizma jer želimo da istaknemo da su žene u politici zaista više od kvote, da možemo biti i da jesmo glas svih naših građana i građanki u borbi za jednaka prava. Rodno zasnovanom uznemiravanju i bilo kojem drugom obliku nasilja nema mjesta u našem društvu. To je budućnost za koju se zalažemo i koju našim svakodnevnim radom zagovaramo”, rekla je Daniela Četković Senić, aktivistica za prava žena i članica Mreže.

Rodno zasnovano nasilje prevazilazi okvire porodičnog nasilja – prisutno je u svim sferama života a u politici ciljano obeshrabruje žene da se aktivno bave politikom. Rezultati istraživanja Westminster fondacije za demokratiju u Bosni i Hercegovini, ukazuju da je 60,2% ispitanica doživjelo neki oblik nasilja za vrijeme svog bavljenja politikom, s tim da je psihološko nasilje najučestaliji oblik nasilja nad ženama u politici. Čak 96,4% smatra da se nasilje nad ženama u politici najčešće javlja u obliku verbalnog i emocionalnog zlostavljanja. Jedan od značajnih kanala za vršenje psihološkog nasilja nad ženama u politici je i internet gdje su političarke vrlo često izložene nasilju, najčešće kroz mizogine i seksualizirane prijetnje.

”Predane smo misiji osnaživanju žena u politici i jačanja naše uloge kako u partijama tako i u zakonodavnim tijelima – tamo gdje se odlučuje i gdje možemo da utičemo na stvaranje mehanizama za suzbijanje i iskorijenjivanje rodno zasnovanog nasilja. Žene u politici u Bosni i Hercegovini jesu na udaru, ali smo odlučne da gradimo partnerstva kako bismo svi imali sigurno okruženje za žene u našem društvu, posebno u politici,” poručila je predsjednica Mreže lokalnih vijećnica i odbornica u BiH „Više od kvote“ Bisenija Mušedinović. Predsjednica je naglasila da Mreža smatra uspjehom činjenicu da su u Općini Tešanj i Opštini Prnjavor već usvojene izmjene Etičkih kodeksa kojima se adresira problem neželjenih seksualnih komentara, seksualnog uznemiravanja, psihološkog nasilja nad ženama, kao i svih drugih oblika nasilja nad ženama u politici.

Borba protiv nasilja nije ženskog roda – jedna je od glavnih poruka kampanje Mreže, jer dobrobit cijelog društva, bez obzira na pol, političku, nacionalnu, religijsku ili etničku pripadnost, počiva na društvu jednakih, ravnopravnih, slobodnih članova društva.

„Ujedinjeno Kraljevstvo se snažno zalaže za suprotstavljanje svakom vidu nasilja nad ženama. Jedan od načina da zaustavimo ovu pojavu jeste osnaživanje žena, u čemu podjednaku ulogu imaju i žene i muškarci, djevojke i mladići. Kroz saradnju sa Westminster fondacijom za demokratiju, potaknuli smo razgovore o govoru mržnje, zlostavljanju žena u javnom prostoru, ulozi medija koji kreiraju javno mnijenje, predrasudama o ženama u javnom prostoru, o izboru žena političarki u izvršna tijela stranaka i u izvršnu vlast. Nastavićemo podržavati ovakve aktivnosti i dalje, jer snažne i osviještene žene inspirišu druge žene da se aktivno uključe u politički i društveni život, te da se odupru svakom vidu rodno-zasnovanog nasilja”, rekao je povodom početka kampanje Matthew Field, britanski ambasador u Bosni i Hercegovini.

Uz podršku Britanske ambasade u BiH, Mreža lokalnih vijećnica i odbornica u BiH „Više od kvote“ je osnovana u avgustu ove godine nakon dugogodišnjeg rada Westminster fondacije za demokratiju u Bosni i Hercegovini u oblasti jačanja političke zastupljenosti žena u Bosni i Hercegovini. Jedan od prioriteta rada Mreže je suzbijanje nasilja nad ženama, stavljajući se u službu svih žena koje su trpile ili trpe nasilje s namjerom da unaprijedi zakone i politike u ovoj oblasti.

Latest Posts

Don't Miss