Saturday, June 15, 2024

Ministrica Husić-Mehmedović najavila seriju tematskih debata: Želimo da svi učestvuju u kreiranju najboljeg mogućeg zakona

Vlada Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici jednoglasno je usvojila Nacrt zakona o visokom obrazovanju, izuzetno važan dokument za akademsku zajednicu. Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Melika Husić-Mehmedović poručila je da je u novom zakonu mnogo promjena i poboljšanja, među kojima je i orijentisanost na visoko obrazovanje.

“Fokus je na visokoškolskom obrazovanju i nastavnom procesu, a ne na institucijama. Ova oblast je od općeg javnog interesa, a zakon pojednako tretira institucije koje obavljaju proces obrazovanja, odnosno javni i privatne univerzitete“, objasnila je ministrica nakon sjednice.

Modernizacija studija

Među važnim poglavljima je i ono koje se tiče etike i reguliše etičke odbore na svim fakultetima. Ministrica Husić-Mehmedović naglašava i unapređenja koja se odnose na modernizaciju studija.

“Dualno obrazovanje podrazumijeva da student paralelno pohađa nastavu i radi, a njegov uspjeh podjednako prate i ocjenjuju i fakultet i poslodavac. Treba istaći i da je tekst ovog zakona usaglašen sa normativima Evropske unije i predstavlja uključivanje u Evropski prostor visokog obrazovanja, čemu težimo”, izjavila je ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

Ona je potvrdila da ovaj zakon prati aktuelna dešavanja u svijetu u oblasti visokog obrazovanja, a posebno se zahvalila članovima Komisije za izradu teksta zakona, koja je imenovana u januaru.

“Izuzetno referentna komisija od 25 članova, na čelu sa uvaženim prof. dr. Milošom Trifkovićem, dala je veliki doprinos akademske zajednice u reguliranju visokog obrazovanja, a svi članovi su se odrekli honorara za taj važan posao. Ovo je prvi put da je jedan zakon potekao isključivo iz akademske zajednice“, kazala je Husić-Mehmedović dodavši da su članovi Komisije profesori Univerziteta u Sarajevu sa međunarodnim iskustvom, kao i predstavnici privatnih univerziteta, studenata, Privredne komore i Udruženja poslodavaca KS.

Javne konsultacije iznjedrile 10 komentara

Komentari na ovaj nacrt zakona mogli su se uputiti do 17. maja. U javnim konsultacijama 10 institucija ili pojedinaca oglasilo sa svojim komentarima, a komisija je neke usvojila, a neke uz obrazloženje odbila ili će se razmatrati u toku javne rasprave.

Ministrica se osvrnula i na kritike zbog pooštravanja uslova za napredovanje akademskog kadra i studenata.

“Kod akademskog osoblja podigli smo uslove za jednu stepenicu, s obavezom da se svakih pet godina ide sa jednom stepenicom više. Ovo su mali koraci ka ispunjavanju zahtjeva koje imaju i univerziteti u regionu”, objasnila je Husić-Mehmedović.

Potpuno transparentna javna rasprava

Nakon usvajanja na Vladi KS, zakon će biti upućen na Skupštinu, nakon čega će javna rasprava i zvanično biti otvorena i trajat će mjesec dana. Tokom javne rasprave bit će organizovane tematske debate – paneli na koje će biti pozvane sve zainteresovane interesne grupe.

“Javna rasprava planirana je na drugačiji način, u saradnji sa Institutom za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta Sarajevo. Cilj nam je organizovati transparentne tematske debate, raspravu između svih zainteresovanih aktera o pet ključnih tema. Javnost će o terminima i sadržajima debata biti blagovremeno informisana i nadamo se učestvovati u njima jer nam je cilj da čujemo različita mišljenja i napravimo najbolji zakon koji je moguć“, najavila je danas ministrica Husić-Mehmedović.

Implementacija novog zakona o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevu počet će od naredne akademske godine.

Možda vas zanima

spot_img
spot_img