Latest Posts

MasterIndex istraživanje o uticaju kartičnih plaćanja na MSP sektor u BIH

Kompanija Mastercard u saradnji sa revizorskom kućom Deloitte predstavlja rezultate posebnog ciklusa MasterIndex istraživanja u 2021. godini koje u fokus stavlja uticaj kartičnih plaćanja na sektor malih i srednjih preduzeća (MSP) u Bosni i Hercegovini, a sa ciljem boljeg razumijevanja stavova i potreba MSP sektora u zemlji, kao i percepcije uticaja bezgotovinskih plaćanja i digitalnih tehnologija na njihovo svakodnevno poslovanje.

Istraživanje pokazuje da 55% malih i srednjih preduzeća u BiH prihvata kartična plaćanja, te da je prihvat kartica u fizičkim radnjama mnogo češći od online prihvata (53 naspram 24 odsto), odnosno od situacije da isti preduzetnik posjeduje i POS terminal i online kartično plaćanje putem webshop-a (23 odsto). Iako  ohrabruje podatak da više od polovine ispitanika prepoznaje kartični prihvat kao sastavni dio svog poslovanja, ipak treba imati u vidu da je prihvatni jaz na tržištu BiH i dalje značajno iznad EU prosjeka jer prema podacima Centralne banke BiH, na tržištu je raspoređeno oko 9.200 POS terminala na milion stanovnika, dok je evropski prosjek oko 30.000 terminala.

- Advertisement -

„Kako bi se realizovao neiskorišteni ekonomski potencijal, MSP sektoru treba pomoći da izgradi svijest o prilikama za rast, da razumiju pravila saradnje na tržištu, da se edukuju o najboljim primjerima praksi u vezi sa načinima plaćanjima i naravno, da uvide prednosti povezivanja sa globalnim prilikama. Moramo da prevaziđemo tendenciju da u svijetu ispunjenom i oblikovanom tehnologijama 21. vijeka živimo ograničeni pravilima 20. vijeka, rekao je Muhamed Semić, ispred revizorske kompanije Deloitte.

Jelena Ristić, direktorica za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u kompaniji Mastercard, izjavila je:  „Pozitivni pokazatelj prvog Mastercard istraživanja o uticaju kartičnih plaćanja na MSP sektor u BIH je rezultat da skoro polovina preduzetnika prepoznaje pojednostavljenje poslovnih aktivnosti kao glavnu prednost kartičnog prihvata, dok je za trećinu njih to mogućnost daljeg širenja poslovanja. Imajući u vidu da smo još uvijek u pandemiji koju polovina ispitanika imenuje za najveću prepreku svom daljem razvoju, jasno je da udruženi kroz javni i privatni sektor možemo stvoriti prilike da podržimo ovu važnu privrednu skupinu da prevaziđe izazove i učvrsti svoju poziciju za dalji rast, što zauzvrat državi i cjelokupnom tržištu donosi koristi.

E-commerce poslovanje je naredni korak u inoviranju biznisa, a da mala i srednja preduzeća vide online plaćanja kao svog saveznika ka daljem razvoju govori podatak da ispitanici kao glavne prednosti online plaćanja navode mogućnost širenja poslovanja na nove teritorije i ka novim skupinama klijenata (38%), jednostavnost (35%), uštedu (14%) i veću sigurnost (11%). Ispitanici navode da online poslovanje baziraju na klasičnim web trgovinama, a tek 28 odsto njih je reklo da se koristi i društvenim mrežama za prodaju svoje robe i usluga.

Dodatno, gledajući koje su to platne opcije najinteresantnije MSP sektoru za inoviranje poslovanja, 30% subjekata razmatra uvođenje beskontaktnih plaćanja u svoje poslovanje, 23% razmatra uvođenje online plaćanja, a 17% je onih koji bi uveli plaćanje putem mobilnih aplikacija, odnosno Soft POS uređaja.

Ispitanici koji trenutno ne prihvataju elektronska plaćanja kao glavni razlog za to navode da kartična plaćanja nisu uključili u poslovni model pri osnivanju firme (42%). No, otvoreni su za opciju modernizacije svog poslovanja a kao podsticaje za omogućavanje kartičnih plaćanja u svom biznisu vide: jednostavnost poslovanja (27%), finansijski aspekt poslovanja (19%) i inovacije (17%), što znači da institucionalni i finansijski sektor imaju prostora da pruže edukativnu i praktičnu podršku ovim poslovnim subjektima u povećanju svoje efikasnosti i konkurentnosti. Posebno imajući u vidu da je istraživanje potvrdilo da ovaj privredni sektor sebe vidi kao generator ekonomskog rasta i razvoja (44 odsto), dok još 13% vidi sebe kao generator većeg zapošljavanja, što je u saglasnosti sa ulogom koju mala i srednja preduzeća imaju u svakoj ekonomiji širom svijeta.

Latest Posts

Don't Miss