Thursday, July 25, 2024

KARCINOM DOJKE NIJE KRAJ

Prof. dr Zdenka Gojković, načelnica Klinike za onkologiju UKC-a RS i nacionalni koordinator za maligne bolesti RS odgovorila je na pitanja o važnosti prevencije, rane dijagnostike i liječenja pacijentica sa karcinomom dojke

Koja je učestalost karcinoma dojke u Republici Srpskoj?

Prema podacima iz 2017. godine (registar za rak vodi Institut za javno zdravlje RS) ukupan broj novooboljelih žena u toj godini je bio 543 (dvije žene su bile u dobi od 20-te do 30-te godine) i broj se povećava sa svakom dekadom života. Od 50-te godine života broj pacijentica se udvostručuje i iznosi 144, dok je u dobi od  60-te do 69-te godine 155 novooboljelih žena, a posle 70-te godine 151 žena.

U 2017. godini je umrlo 229 pacijentkinja od karcinoma dojke, a 7 je imalo između 30 i 40 godina kada je umrlo. Karcinom dojke je vodeće oboljenje kod žena u RS (kao i u svijetu) i čini od 19 do 25% svih karcinoma kod žena. Javlja se i kod muškaraca, ali daleko ređe, i prema istim podacima u 2017.  godini  su 4 muškarca oboljela od karcinoma dojke, a 5 ih je umrlo. Sam podatak da je incidenca malignih bolesti u periodu od 2009. do 2014. porasla za 25% govori sama za sebe. Taj konstantni rast je i dalje vidljiv i pored činjenice da je dojka lako dostupna i samopregledu i kliničkom pregledu.

Kako su organizovani programi ranog otkrivanja karcinoma dojke za pacijentice u Republici Srpskoj?

I pored toga što je dojka pristupačna za pregled, male promjene, koje daju najveće šanse za izlječenje, ne mogu se uvijek napipati, posebno ako su dojke voluminoznije. Zato je skrining važna odrednica u ranom otkrivanju ove bolesti. Na žalost u RS nema skrininga. Godine 2008. pa do 2011. sproveden je jedan pilot program skrininga u cijeloj RS. Tada je urađeno preko 34 000 mamografija. Iako je tada bilo svega nekoliko mamografa, vremenom se shvaćao značaj i povećavao se broj aparata i kadra. Otprilike u isto vrijeme je sprovedena velika akcija  Asocijacija udruženja žena oboljelih od raka dojke na nivou cijele BiH. U program su bile uključene brojne organizacije, prikupljenim sredstvima su kupljena tri pokretna mamografa i jedan je došao u RS. Istovremeno je i Dom zdravlja u Bijeljini kupio pokretni mamograf i krenule su aktivnosti po selima. Tome je posebno doprinijela Iskra-savez žena oboljelih od karcinoma dojke iz Banjaluke. Pokrenuti su i drugi savezi po gradovima RS-a. Projekat je prekinut iz finansijskih razloga. U tom periodu je na Konzilijumima za dojku osjetno bilo više ranih karcinoma i in situ karcinoma. I dalje se vode aktivnosti oko pokretanja republičkog programa skrininga, ali je pandemija mnogo toga zaustavila.

Kako liječimo pacijentice sa karcinomom dojke danas u odnosu period od prije 10 godina?

Zahvaljujući aktivnostima udruženja pacijenata (posebno Iskre u BL) značajno je podignuta svijest o ranom otkrivanju. Nabavljeni su i novi mamografski aparati, a  moguće je raditi i magnet dojki. S razvojem (sve bolje) dijagnostike danas se bolest otkriva ranije, ali isto tako još uvijek imamo uznapredovale stadijume i metastatske u momentu otkrivanja bolesti. Međutim, danas imamo daleko više terapijskih mogućnosti, ali i inovativnih lijekova, ciljanih, bioloških-personalizovanih kao i inovativnih imunoterapija (checkpoint inhibitora), te su mogućnosti tretmana daleko bolje.

Vaša vizija u liječenju karcinoma dojke u Republici Srpskoj u narednom periodu? Sta nas očekuje u ovom terapijskom području?

U onkologiji sam skoro 30 godina i kada se okrenem i pogledam u nazad napredak je ogroman, ali mora se još raditi i unapređivati, jer nam žene i dalje umiru od ove bolesti. Znači, da još se mora mnogo toga uraditi, otkriti novi biomarkeri, dizajnirati lijekovi koji će targetirati mete ili koji će pokrenuti imuni sistem ili „popravljati izmjenjene gene“. Sigurno da će nove generacije sekvencioniranja genskog profila doprinijeti većim stopama izlječenja, a i tečna biopsija će nam pružiti nove mogućnosti. Imunoterapija sa checkpoint inhibitorima još uvijek „traga“ za sigurnim biomarkerom kako bi izdvojila one pacijentkinje koje će sigurno i u potpunosti potisnuti bolest kako bismo i za metastatsku bolest bili u mogućnosti reći da je izlječiva.

Karcinom dojke je izlječiv?

Danas smijem reći DA. Naravno još uvijek nemamo rješenja za sve stadijume bolesti. Nemamo ni sve inovativne lijekove dostupne u državi. Čak i u zemljama gdje ih i imaju, iako su ishodi i te kako poboljšani, pacijentkinje ipak umiru od metastatske bolesti. Ali je važno reći da se danas, zahvaljujući podizanju svijesti žena o značaju ranog otkrivanja bolesti, skrining programima, novim dijagnostičkim metodama, genetskom testiranju, inovativnim lijekovima i nadasve MULTIDISCIPLINARNOM pristupu u liječenju karcinoma dojke, karcinom dojke može dugo držati pod kontrolom, kao i druge hronične nezarazne bolesti, a i da se niži stadijumi bolesti mogu izliječiti.

 

LEE/P18-29/12/2020-BH-BA2012297650

Novartis BA d.o.o.
Antuna Hangija bb, Sarajevo, BiH

 

Možda vas zanima

spot_img
spot_img