Tuesday, May 21, 2024

Javne ličnosti u Sarajevu pozivaju na akciju: Hitno reagujte!

U toku protekle noći na društvenoj mreži Facebook kreirana je grupa sa ciljem okupljanja istaknutih ličnosti grada Sarajeva, a koji kroz zajedničku akciju sa građanima zahtijevaju od nadležnih institucija u Kantonu Sarajevo uvođenje adekvatnih i neophodnih mjera s ciljem sprječavanja dodatnog pogoršavanja epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom Corona virusa.

Članovi grupe su uputili otvoreno pismo nadležnima u Kantonu Sarajevo, te pozvali građane i građanke Kantona Sarajevo da pismo istog sadržaja upute sa svojih ličnih e-mail adresa na e-mail adrese nadležnih, te da po mogućnosti na svojim profilima na društvenim mrežama objave screenshot poslanog emaila.

E-mail adrese na koje je potrebno uputiti pismo su:

Premijer Kantona Sarajevo: premijer@vlada.ks.gov.ba

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo: predsjedavajuci@skupstina.ks.gov.ba

Predsjednica Kriznog štaba ministarstva Zdravstva Kantona Sarajevo: aida.pilav@fzs.unsa.ba

Kantonalna Uprava civilne zaštite i direktor Uprave: kucz@kucz.ks.gov.ba, jasmin.terovic@kucz.ks.gov.ba

Pismo potpisuje preko 500 građana i građanki Sarajeva, a među njima i

Senad Pećanin, Selma Kadić – Maglajlić, Abdulah Sidran, Belmin Karamehmedović, Senka Kurt, Damir Imamović, Nermin Tulić,  Borka Rudić, Ismet Gavrankapetanović, Dragan Stevanović, Lejla Zvizdić, Tomislav Cvitanušić, Samira Poričanin Petrešin, Zilka Spahić Šiljak, Elma Tataragić, Jasna Hadžimehmedović Bekrić, Maja Arslanagić – Kalajdžić, Melika Husić – Mehmedović, Adis Karadža, Faruk Hadžić, Amna Kunovac-Zekić, Almin Zrno, Amina Šiljak Jesenković, Muhamed Mizić, Aida Hrnjić, Nedžad Merdžanović, Almas Smajlović, Zijah Gafić, Nedim Babović, Amar Češljar, Hasija Borić Stojić, Mediha Adrović, Leila Kurbegović, Ammara Mistrić, Dalal Midhat, Enes Zlatar, Anes Podić, Snježana Galić, Almedina Lojo Porča, Ena Tahirović, Vanja Nogo, Samir Fazlić, Almedin Šišić, Eldar Nurković, Denisa Sarajlić, Dino Olovčić, Jasmin Avdović, Elma Pašić, Amra Hašimbegović, Senad Bilić, Alma Musliović, Mirela Lambić, Amar Selimović, Adisa S Tufo, Amra Pandžo, Armin Redžić, Amra Omeragić, Emir Vučijak, Lejla Pašalić, Aida Feraget, Amela Hadžimejlić, Enisa Skenderagić, Najra Krvavac, Nedim Šuta, Jasenko Krehić, Almir Imširević, Željko Pančo Škarić, Mimo Šahinpašić, Tanja S Djurović, Amira Petresi, Maja Zećo, Anto Domazet, Nermina Kučuk, Lejla Salihagić Brkić, Željka Katavić Pilj, Erna Šošević, Alma Karić, Nina Grebo, Almasa Kajtaz, Mirza Ibrahimpašić, Dušan Vranić, Dragan Đokanović, Mehmed Pozderac, Fatima Mima Kazazić, Samira Nuhanović, Amela Čengić, Emir Bukovica, Ina Hamzić, Maja Talović, Ibrahim Prohić…

U nastavku u cijelosti prenosimo navedemo pismo:

Premijeru Vlade Kantona Sarajevo

Predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo

Kantonalnoj Upravi civilne zaštite

Kriznom štabu Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Poštovani,

obraćamo vam se u svojstvu građana i poreskih obveznika Kantona Sarajevo, zabrinutih za živote i zdravlje članova porodica, vlastito i naših prijatelja, užasnuti i preplašeni izostankom minimuma neophodnih reakcija nadležnih organa vlasti povodom situacije izazvane pandemijom corona virusom.

Smrt naše drage sugrađanke Belme Šoljanin 9. avgusta 2020. godine, uzrokovane bolešću Covid-19, posljednja je u nizu tragedija od kojih puca srce i staje razum građana Sarajeva.

Nažalost, neodgovornost nadležnih organa u poduzimanju neophodnih mjera za suzbijanje pandemije mjerljiva je jedino sa neodgovornošću dijela građana Sarajeva u poštivanju nužnih mjera zaštite zdravlja i života građana.

Zato od vas, kao najodgovornijih predstavnika vlasti, kao i od svih ostalih odgovornih za rad nadležnih institucija i organa, zahtijevamo da odmah, hitno poduzmete sljedeće mjere u Kantonu Sarajevu:

  1. Stvorite sve zakonske i organizacione pretpostavke za rigoroznu primjenu novčanih sankcija za sve građane koji u zatvorenim i otvorenim prostorima ne nose na licu zaštitne maske u skladu sa uputstvima nadležnih zdravstvenih institucija i organa;
  2. Stvorite sve zakonske i organizacione pretpostavke za sprovođenje mjere zabrane okupljanja građana u grupama većim od 10 osoba u zatvorenim i otvorenim prostorima;
  3. U najkraćem roku okončate pogubne sukobe između nadležnih zdravstvenih ustanova i precizno definirate njihovu saradnju, obaveze i nadležnosti;
  4. Pozovete odgovorne u institucijama i organima ostalih kantona, Federacije BiH, Republike Srpske, Distrikta Brčko i Bosne i Hercegovine na poduzimanje navedenih ili sličnih mjera.

Građani Sarajeva

Možda vas zanima

spot_img
spot_img