Tuesday, April 16, 2024

IVAN ČAVLOVIĆ: KONCERT NOVIH DJELA OP. 4. VEČE MUZIKE ZA KLAVIR, ČEMBALO, GUDAČKI KVINTET I KVINTET HARMONIKA

(koncert s pozivom uz ograničeno prisustvo publike uzrokovano pandemijom cov. 19)

U srijedu 20. I. 2021. u 19 sati u koncertnoj sali „Cvjetko Rihtman“ (Sala Srednje muzičke škole Sarajevo)bit će održan četvrti po redu cjelovečernji koncert novih djela Ivana Čavlovića sa sljedećim programom i izvođačima:

  1. Koncert br. 3 za klavir i gudački kvintet. (26. I–13. II. 2020), 12 min.

Izvode: Sonja Radojković klavir, Gudački kvintet aMAS

  1. Četiri eseja za kvintet harmonika. Smjeh. Iščekivanje. Igra. Veseli dolazak. (2–10. VI. 2018), 15 min.

Izvodi: Kvintet harmonika aMAS

  1. Sonata za klavir br. 3. Odsutnost. Nemir. Nostalgija. Povratak.(8. VII – 14. VIII. 2019), 22 min.

Izvodi: Bartolomej Stanković klavir

  1. Koncert za čembalo i gudački kvintet (10. X – 3. XI. 2019), 17 min.

Izvodi: Miron Konjević čembalo, Gudački kvintet aMAS

Ukupno trajanje: 66 minuta

Čavlovića javnost poznaje više kao vodećeg bih. muzikologa, a kako njegov kompozitorski opus raste, i njegova djela postaju sve prisutnija u javnim prostorima bih. kulture.  O koncertu sam autor kaže: Još jednom, kao i uvijek, sva djela su nastala nekom umjetničkom nakanom. Koncert br. 3 za klavir i gudački kvintet je nastavak kompozitorskog bavljenja zvukom klavira u gudačkom okruženju. Taj je zvuk opčinjavajući za kompozitora, ali i za publiku. Dokazano je već bezbroj puta!? Pet studija za klavir je jedna od zbirki malih komada za klavir, sa stalnom intencijom da ih bude što više i različitog karaktera, jednom su to studije, drugi put preludiji i fuga, treći put stilske vježbe, onda i koncerti i drugi instrumentalni sastavi u kojima klavir ima istaknutu ulogu. Studije nisu posvećene kompozitorskim ili izvođačkim problemima, već naprosto su opšti naziv za nešto što nema imena. Četiri esejaSmjeh. Iščekivanje. Igra. Veseli dolazak za kvintet harmonika uistinu su esejistička muzika koja nastoji povezati zvuk i misao pisane riječi. Kada nešto hoću reći, a nedefinisano šta, onda upotrijebim riječ esej, ovaj put za kvintet harmonika aMAS, drugi put za hor flauta ili neki drugi sastav. Sonata za klavir br. 3. Odsutnost. Nemir. Nostalgija. Povratak je treća od njih šest, a posvećena je pijanističkoj umjetnosti Bartolomeja Stankovića. U Sonati ima nešto od zvuka i mirisa Bartolomejevog putovanja, kojeg Bartolomej izvodi u svom redovnom koncertnom repertoaru. Koncert za čembalo i gudački kvintet je s prešutnom posvetom Mironu Konjeviću, jedinom od bosanskohercegovačkih čembalista. Istog trenutka kada sam saznao da je kupio čambalo, počeo sam razmišljati kako mu pomoći. Ova kompozicija je rezultat moje nakane.

Ovo je četvrti autorski koncert, nazvan Koncert op. 4, s imenovanjem instrumenata kojima je program posvećen (klavir, čembalo, gudački kvintet, kvintet harmonika) u organizaciji moje „Fondacije Čavlović“. Jadikovki oko ovog koncerta neće biti, jer su svi problemi vezani za stvaranje programa i organiziranje izvedbe vezani za jedan koji stoji na ramenima nas koji hoće svijet ispuniti zvukom. To je ona nedefinisana i neimenovana borba čovjeka i prirode opredmećena u pandemiji virusa covida, corone, korolje, kako je ko zove, s brojem 19. Pandemija traje skoro godinu dana a evo nemamo nikakva saznanja kada bi mogla prestati. Možda kada se pelcujemo! Posljedica pandemije je prisustvo minimalnog, odnosno od vlasti dozvoljenog broja slušatelja. O, jada i nesreće!? Da li smo mogli zamisliti da će neko, bilo ko i u bilo koje svrhe, ograničavati broj slušatelja za živi događaj koji bez slušatelja ne postoji. On-line verzija susreta slušatelja s muzikom je surogat! Ovaj koncert je doprinos borbi protiv bezumlja virusne prirode i nesnalaženja čovjeka u izuzetnim situacijama.

Možda vas zanima

spot_img
spot_img