Friday, April 19, 2024

ISTRAŽIVANJE KOMPANIJE VALICON: RASTE INTERES GRAĐANA BIH ZA VAKCINACIJU PROTIV COVID-19

Sa pogoršanjem situacije u pogledu širenja pandemije COVID-19 u BiH, i sve učestalijim informacijama o napretku vezano za razvoj vakcine, bh. populacija sve više naklonjenija opciji vakcinacije. Ipak, i dalje je značajan udio onih koji se protive istoj - 41%. Također, bh. građani i dalje u većini smatraju da vakcina ne bi trebala biti obavezna za sve.

Kompanija Valicon nastavlja, kontinuirano od mjeseca marta, na sedmičnoj/dvosedmičnoj osnovi pratiti uticaj pandemije COVID-19 na građanke i građane Bosne i Hercegovine. Istraživanja su provedena putem Valicon online panela JaZnam.ba na reprezentativnim uzorcima za BiH (n=500-650 po valu) online populacije. 

38% bh. građana za vakcinaciju, a 41% protiv 

Kompanija Valicon je već u julu ove godine ispitala stavove bh. populacije vezano za mogućnosti vakcinacije protiv COVID-19. Sa novim informacijama o razvoju vakcine, te generalnom pogoršanju epidemiološke situacije, željeli smo provjeriti u kojoj mjeri se promijenilo mišljenje populacije u proteklih 4 mjeseca. 

Prema trenutnim podacima provedenog istraživanja, bosanskohercegovačka populacija je i dalje dosta podijeljena kada je u pitanju vakcinacija protiv COVID-19 te nije u potpunosti sigurna da li bi se vakcinisala. 

Za vakcinaciju je 38% bh. populacije, a protiv 41%, dok je ostatak populacije neodlučan i nema jasan stav kada je u pitanju namjera eventualne vakcinacije protiv COVID-19. 

Međutim, ukoliko usporedimo trenutne stavove populacije u odnosu na one iz mjeseca jula, vidljivo da je došlo do porasta udjela građana koji bi se vakcinisali (sa 32% u julu na 38% u novembru). Naime, značajan udio neodlučnih građana iz jula je ipak promijenio svoje mišljenje i sada su otvoreniji za mogućnost vakcinacije. Sigurno je da je tome doprinijelo sve veće prisustvo informacija u medijima o razvoju vakcine u svijetu, te visokom procentu njene sigurnosti i učinkovitosti.

S druge strane, skoro pa jednak je udio onih građana (39% u julu i 41% u novembru) koji nema namjeru da se vakciniše. Ipak, i njihovi stavovi su sada manje odlučni –  smanjen je udio onih koji navode da se sigurno ne bi vakcinisali (sa 22% u julu, na 18% u novembru), a više onih koji se vjerovatno ne bi vakcinisali (sa 17% u julu, na 23% u novembru).

I dalje, glavni razlozi zašto se bosanskohercegovačka populacija ne bi vakcinisala su:

  • Manjak povjerenja u sigurnost po zdravlje same vakcine protiv COVID-19 (potencijalne nuspojave, sastav vakcine, itd.);
  • Generalno nepovjerenje prema vakcinama svih vrsta;
  • Vjerovanje da su antitijela nakon prebolovanog COVID-19 dovoljna i dugotrajna;

Građani BiH za dobrovoljnu vakcinaciju

Bez obzira na ličnu namjeru o eventualnom vakcinisanju, provjerili smo opet kakav je stav populacije vezano za odluku o mogućoj obavezi vakcinisanja koje bi moglo biti postavljeno pred građane BiH, te da li postoje promjene u odnosu na period iz jula ove godine.

Tako, kada je u pitanju sama vakcina protiv COVID-19 te hoće li ona biti obavezna za sve građane u Bosni i Hercegovini, ako bi se pitali građani BiH, njih skoro dvije trećine (61%) smatra da vakcinisanje ne bi trebalo biti obavezno, dok nešto više od trećine (39%) podržava obaveznu vakcinaciju protiv COVID-19. Kao što pokazuju rezultati, bh građani nisu promijenili svoje stavove u protekla 4 mjeseca kada je u pitanju obavezna vakcinacija. I dalje je dominantan stav među populacijom da bi uvođenje obavezne vakcinacije bio udar na ljudsku slobodu te da vakcinacija treba biti stvar ličnog izbora, a ne nametnuta od strane vladajućih institucija. Napominjemo, većina evropskih zemalja se trenutno oslanja na dobrovoljnu vakcinaciju. 

Sa sve prisutnijim informacijama u medijima o uspješno testiranim vakcinama protiv COVID-19 koje su spremne za upotrebu ostaje da se vidi kako će to uticati na stavove bh populacije te u konačnici kakva će biti reakcija javnosti, ali i vladajućih institucija kada vakcina bude dostupna u BiH.

Kompanija Valicon će nastaviti i dalje pratiti stavove i mišljenja bh. populacije po pitanju virusa COVID-19 u BiH.  

Izvor: Istraživanje javnog mnijenja, online reprezentativna anketa na uzorku n=507, 18-65, u periodu 13.-15.novembar, 2020, Valicon.

Možda vas zanima

spot_img
spot_img