Latest Posts

Gestacijski dijabetes povezan sa rizikom od razvoja autizma

Američko istraživanje koje je uključilo više od 320.000 djece pokazalo je da je gestacijski dijabetes (dijabetes povezan s trudnoćom), povezan s većim rizikom od razvoja poremećaja autističnog spektra. Naime, razvoj gestacijskog dijabetesa tokom prvog ili drugog trimestra trudnoće povećava rizik od razvoja autizma kod fetusa. No, nije bilo povećanog rizika od autizma kod žena kojima je prije trudnoće dijagnosticiran dijabetes tipa 2.

Latest Posts

Don't Miss