Saturday, June 15, 2024

Gen koji štiti od Alzheimerove bolesti

Istraživači s Univerziteta College London su identificirali grupu genetskih varijanti koje mogu pružiti zaštitu od Alzheimerove bolesti, objavio je stručni časopis Annals of Human Genetics. Analiza genoma više od 10.000 osoba je pokazala kako ključnu ulogu u smanjenju rizika za Alzheimerovu bolest imaju verzije gena koje smanjuju funkciju proteina tirozin fosfataza. Riječ je o proteinima koji negativno utiču na signalne procese presudne za preživljavanje stanica mozga.

Možda vas zanima

spot_img
spot_img