Formiranje Udruženja upravnika  Kantona Sarajevo

Upravnici su opredjeljeni za podizanje standarda stanovanja i unaprijeđeno održavanje i upravljanje stambenim fondom u Kantonu Sarajevo

0
4

Predstavnici svih privrednih društava koja obavljaju djelatnost upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova zgrada – upravnika, na području Kantona Sarajevo, pokrenuli su proceduru uspostavljanja kantonalnog udruženja upravnika. Kako bi naglasili zajedničke interese i rad u korist krajnjih korisnika, etažnih vlasnika, udruženje je opredjeljeno i posvećeno iznalaženju i ukazivanju na bolja rješenja za aktuelne probleme. Od 2016.godine, ova privredna društva djelovala su unutar federalnog udruženja upravnika.

Članovi udruženja u Kantonu Sarajevo – upravnici trenutno zapošljavaju preko 400 radnika raznih profila, sa adekvatnim materijalnim resursima koji pružaju usluge na upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova 4211 zgrada, sa oko 115000 stambenih jedinica. U poslove održavanja zajedničkih dijelova zgrada uključen je i znatan broj kooperanata.

Cilj kantonalnog udruženja je lakše organizovanje i brže djelovanje upravnika u smislu zajedničkog rješavanja problema uzrokovanih neusklađenošću propisa svih nivoa vlasti i nastupa prema kantonalnim i drugim nivoima vlasti, a u pravcu unaprijeđenja opšteg stanja u oblasti upravljanja i održavanja zajedničkih  dijelova zgrada u Kantonu Sarajevo, što u konačnici treba da osigura bolji standard stanovanja i samog stanja stambenog fonda u Kantonu Sarajevo.

Činjenica da je prosječna starost zgrada u Kantonu Sarajevo preko 50 godina, te da je većina bila oštećena usljed ratnih dejstava, kao i da je trenutni dug po neuplaćenim sredstvima za njihovo održavanje preko 33.000.000,00 KM, ukazuju na teško stanje i veću potrebu angažovanja svih u lancu održavanja i upravljanja zgradama kolektivnog stanovanja. U tom pravcu predstavnici upravnika su uspostavili i vrlo dobru saradnju sa nadležnim Ministarstvom.

Predstavnici upravnika su prepoznali i dodatnu odgovornost da još jasnije i transparentnije promovišu i sudjeluju u rješavanju najvažnijih tema u upraviteljstvu, kao što su: održavanje zajedničkih dijelova zgrada, protupožarna zaštita, tehnički pregled liftova, dezinfekcija, utopljavanje zgrada, osiguranje zajedničkih dijelova zgrada, sigurnost finansijskih sredstava i dr.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here