FLD POKRENULA FOND ZA ŽENE ŽRTVE NASILJA U PORODICI „ZAJEDNO SMO SIGURNE“

Oko 60% žena i djece koji su žrtve porodičnog nasilja se vraća nasilniku jer u sigurnim kućama (skloništima za žene i djecu  žrtve nasilja u porodici) mogu boraviti samo određeni period, zbog nepostojanja sistemskog rješenja u periodu tranzicije prema samostalnom životu, poslu, smještaju i sigurnom životu bez nasilja.

0
5

Prepoznavši potrebu za osnaživanje i podršku za ovaj ključni korak koji je prelomni za svaku ženu žrtvu nasilja, Fondacija lokalne demokratije je pokrenula Fond pod nazivom „Zajedno smo sigurne“ koji će prikupljati neophodna sredstva za obezbjeđivanje sigurnog smještaja i pokrivanje troškova života za žene i djecu, žrtve nasilja, koji moraju napustiti Sigurnu kuću. Statistika pokazuje da se 80 % žena koje su dobile podršku nakon napuštanja Sigurne kuće se više nikad nije vratilo nasilniku. Od osnivanja Fondacije 2000. godine do danas, u Sigurnoj kući Sarajevo je boravilo 2002 žena i djece. Nažalost, slučajevi nasilja u porodici su u porastu. U 2019. godini  je povećan broj prijema žrtava (žena i djece) u Sigurnu kuću – 62% više u odnosu na 2018. godinu.

Jasmina Mujezinović, izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije

„Pokrećemo Fond „Zajedno smo sigurne“ koji ima za cilj da pomogne i podrži žrtve nasilja na njihovom putu transformacije u samostalne i stabilne pojedinke koje se brinu za sebe i svoju djecu. Kroz svoje programe, Fondacija nastoji obezbijediti neophodna sredstva za pružanje kontinuirane psihološke, sociološke i ekonomske podrške ženama i djeci žrtvama nasilja. Sa ovim Fondom uz podršku građana, i društveno-odgovornih kompanija se nadamo da ćemo im omogućiti sigurno okruženje i novi početak.“ – istakla je Jasmina Mujezinović, izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije.

Potreba za pokretanjem i postojanjem ovog Fonda se potvrđuje i sa alarmantnim podacima porasta nasilja u porodici tokom perioda uvednih mjera karantena i izolacije zbog pandemije korona virusa, te broja poziva na SOS telefon FLD-a (033 222 000) koji je trostruko porastao u aprilu u odnosu na mart i u ovom mjesecu i dalje raste.

Pozivamo sve društveno-odgovorne kompanije te građane i građanke  da nam se  pridruže, pokažu svoju solidarnost  i podrže ovaj Fond.

Sve informacije o kampanji su dostupne na www.zajednosmosigurne.ba, fb stranici www.facebook.com/zajednosmosigurne ili putem telefona +387 33 236 899. Donaciju možete izvršiti putem računa 3387302205402474 otvorenog kod  UniCredit Bank dd. Sarajevo.

Zajedničkom podrškom i uplatom sredstava u ovaj Fond ćete podržati ljepšu, vedriju i sigurniju budućnost žena i djece koji su proživjeli nasilje. Do sada su Fond „Zajedno smo sigurne“ podržali: Fondacija OAK iz Švicarske, Best&Team d.o.o. Sarajevo, H Fashion Design i Hayat TV.

Zajedno možemo više. Priključite se kampanji i podijelite informacije svojim prijateljima!

Podržite žrtve nasilja!

Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja je koja je osnovana 1996. godine i posjeduje dugogodišnje iskustvo kao nosilac i kreator pozitivnih društvenih promjena koje vode ka pravednijem i odgovornijem društvu.

Primarni fokus rada organizacije je u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava žrtava nasilja na osnovu spola.F ondacija socijalnim, ekonomskim i obrazovnim programima te zagovaranjem unapređenja zakonskog okvira, osnažuje žene u BiH za aktivno učešće u transformaciji BiH društva u kojem će imati ravnopravnu ulogu u javnom i privatnom životu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here